Sta je op de ‘zwarte lijst’? Jouw opties voor een lening…

foldersDat je op de ‘zwarte lijst’ staat, wil niet automatisch zeggen dat je geen lening meer kunt krijgen. De bank of kredietverstrekker zal je persoonlijke en financiële situatie onder de loep nemen en op basis daarvan beslissen of ze je een lening toekent. Lenen is dus zeker mogelijk.

Simuleer nu je lening

Nuance is dus zeker op zijn plaats. Bovendien zal ook de vermelding naast je naam op de ‘zwarte lijst’ doorwegen bij het nemen van de beslissing. Hier kan namelijk staan dat je een éénmalige tegenslag hebt gekend, maar doorgaans wel vlot betaalt. Er kan echter ook staan dat je herhaaldelijk slecht aan je aflossingen voldoet. Dat laatste is uiteraard geen goed begin bij het aanvragen van een krediet. Geen nood, ook als je naam erop prijkt, kan je toch nog in aanmerking voor een lening komen.

Wanneer kom je op de ‘zwarte lijst’ te staan?

De Nationale Bank houdt een lijst bij met daarop de namen van alle mensen die drie of meer keer een aflossing van hun lening gemist hebben. Het onderdeel van de Nationale Bank dat deze lijst bijhoudt, noemt de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, kortweg CKP.

Deze lijst is er gekomen ter bescherming van de mensen. Zo kan men voorkomen dat mensen die moeilijk met geld kunnen omgaan en al financiële problemen hebben nog meer geldproblemen krijgen. Vaak zijn mensen geneigd om een nieuwe lening aan te vragen om de andere leningen af te kunnen betalen. Dit creëert al snel een vicieuze cirkel waar je nog slechts met veel moeite uitgeraakt. Het is dus een beschermingsmaatregel om armoede te beperken of voorkomen.

Wie heeft er toegang tot deze ‘zwarte lijst’?

Jijzelf kunt uiteraard altijd opvragen of je op de lijst staat. Dit doe je door schriftelijk of persoonlijk contact op te nemen met de CKP. Je bewijst je identiteit aan de hand van je identiteitskaart en dan kijkt men na of je op de lijst voorkomt. Bij twijfel is het aangeraden dit na te kijken alvorens je een nieuwe lening aanvraagt. Zo sta je niet voor verrassingen bij de bank.

Verder heeft de bank of kredietverstrekker waar je een lening aanvraagt ook toegang tot de lijst. Ze moeten hiervoor wel altijd eerst uw toestemming vragen, maar indien je die weigert, krijg je geen lening. Als je naam voorkomt op de ‘zwarte lijst’ is het nog wel mogelijk een lening te krijgen. De bank zal dan echter eerst verder je situatie onderzoeken alvorens de lening toe te kennen.

Geeft de bank je een lening als je ooit op de ‘zwarte lijst’ bent gezet?

Dat kan… Er zijn vier belangrijke factoren die een rol spelen bij het verkrijgen van een krediet. Het soort wanbetaler dat je bent, hoe lang geleden je financiële problemen waren, de grootte van de lening die je aanvraagt en bij welke bank je gaat horen.

Het soort wanbetaler dat je bent

Op de ‘zwarte lijst’ worden onderverdelingen of gradaties gemaakt. Naast je naam staat een vermelding die meer uitleg geeft over het soort wanbetaler dat je bent. Dit kan een verzachting van de feiten zijn, zoals dat je een tijdelijke tegenslag hebt gekend, maar verder stipt afbetaalt. Het kan ook de ernst van de feiten benadrukken door bijvoorbeeld te vermelden dat je er herhaaldelijk niet in slaagt om maandelijks je schulden af te betalen. Verder wordt het ook op de lijst vermeld als je in schuldbemiddeling bent.

Het spreekt vanzelf dat de ene vermelding harder zal doorwegen op een positieve beslissing van de bank dan de andere. Hoe ernstiger je geldproblemen, hoe minder kans je maakt op het verkrijgen van een nieuwe lening.

Wanneer je financiële problemen plaatsvonden

Het is namelijk zo dat je niet voor eeuwig op de ‘zwarte lijst’ staat. Bij kleine leningen wordt je één jaar nadat je krediet volledig vereffend is van de lijst geschrapt. Bij serieuzere problemen of indien je een hypothecaire lening niet correct afbetaald hebt, blijft je naam tot tien jaar na het aflossen van je lening op de lijst staan. Daarna kun je opnieuw met een schone lei beginnen.

Indien je problemen dus zo ernstig waren dat je op dit moment geen lening krijgt, is er nog wel hoop in de toekomst. Probeer het dan opnieuw nadat je naam van de lijst geschrapt wordt.

Het is ook mogelijk je naam eerder te laten schrappen. Je dient hiervoor een aanvraag in bij de CKP en motiveert waarom je niet langer thuishoort op de ‘zwarte lijst’. Indien je motivatie overtuigend is, kan de CKP beslissen om je naam te schrappen.

De omvang van de aangevraagde lening

Het spreekt voor zich dat een kleine lening sneller en gemakkelijker zal toegekend worden dan een groot, langlopend krediet. Een hypothecaire lening zal je niet snel krijgen wanneer je op de ‘zwarte lijst’ staat, tenzij je echt een zeer milde vermelding hebt en het geen tijden van crisis zijn. Kleine kredieten, bijvoorbeeld om een gedeelte van je nieuwe auto te financieren worden sneller toegekend.

Soorten leningen

Flitskredieten, ook wel minikredieten genoemd, zijn speciaal gemaakt om een moeilijke maand te overbruggen. Kredietverstrekkers geven je een paar honderd euro om je schulden van die maand te betalen en je moet dit geld meestal binnen de twee tot vier weken weer terugbetalen met intrest.

Overschrijving van je hypothecair krediet: je kunt opnieuw lenen met je huis als onderpand. Dit kan echter maar in bepaalde gevallen; bijvoorbeeld om een tijdelijke tegenslag te overbruggen, zoals werkloosheid. Indien je altijd slecht betaald hebt, zal de bank dit niet toestaan.

Een ‘tweede kans krediet’ wordt door sommige banken verstrekt om je uit een onoverzichtelijke schuldenberg te helpen. Er wordt dan vaak een overzicht gemaakt van al je schulden en deze worden bij elkaar opgeteld. Dit bedrag is dan bijvoorbeeld je tweede kans krediet. Het krediet wordt vervolgens gebruikt om al je huidige schulden af te lossen. Daarna moet je zelf nog maar één maandelijkse betaling doen, die voor je tweede kans krediet. Zo behoud je gemakkelijker het overzicht over je financiën.

De bank…

Er is een groot verschil tussen banken en kredietverstrekkers onderling als het aankomt op omgaan met de ‘zwarte lijst’. De ene bank zal je nooit een lening verstrekken indien je erop staat, terwijl de andere bank zich bijna specialiseert in het geven van leningen aan mensen in financiële problemen.

De bank zal sowieso enkele zekerheden en beloftes van jou vragen. Zo kunnen ze je vragen om je levensstijl aan te passen en budgetvriendelijker te leven. Verder gaan ze ook het maandelijks af te betalen bedrag beperkten zodat het een haalbare kaart blijft voor u. Je betaalt dan misschien wel een aantal maanden of jaren langer af, maar dat is de voorwaarde waaronder de bank je de lening wilt verschaffen. Je zult echt je beste beentje moeten voorzetten en jezelf bewijzen.

Simuleer nu je lening

3 thoughts on “Sta je op de ‘zwarte lijst’? Jouw opties voor een lening…

Leave a Comment