Welke lening gaan jongeren best aan?

raining-money
Je kunt je uiteraard de vraag stellen waarom jongeren überhaupt een lening moeten aangaan. Hoewel het indien mogelijk altijd beter is om te sparen voor iets en ervoor te gaan werken, kan het soms toch verantwoord zijn om een lening aan te gaan.

Misschien ga je als jongere wel bijklussen in de vakantie, maar heb je je loon nog niet ontvangen voor de verjaardag van je moeder plaatsvindt of voor Kerstmis. Toch wil je graag een cadeautje kopen. Omdat je zeker weet dat je enkele dagen later een inkomen ontvangt, kan je op een veilige manier een minikrediet aangaan of gebruik maken van een kredietkaart. Wees je er wel altijd van bewust dat geld lenen, geld kost! Je zult dus meer moeten terugbetalen aan de kredietverstrekker dan dat je een week of twee daarvoor ontleend hebt.

Bepaal op voorhand of het verantwoord is om te lenen!

Denk op voorhand goed na over wat je van plan bent: Is het nodig om het geld te lenen of kun je de aankoop even uitstellen? Heb je de gewenste goederen of diensten echt nodig? Is er geen andere manier om aan het geld te komen, zoals bijvoorbeeld ervoor gaan werken en sparen? Kun je de lening en verschuldigde intresten wel tijdig terugbetalen?

Dat zijn een hele hoop vragen, maar ze zijn erg belangrijk. Een lening aangaan is geen klein feit, dus het verdient de nodige aandacht.

Lenen als minderjarige?

Voor minikredieten en de meeste kredietkaarten moet je 18 jaar zijn. Er is wel een speciaal soort kredietkaart voor minderjarigen, maar deze werkt met een prepaid systeem. Dit betekent dat je er op voorhand geld moet opzetten, zoals op je zichtrekening, alvorens je de kaart kunt gebruiken. Bij dit systeem is er dus geen sprake van geld lenen.

Als minderjarige ga je best aan één van je ouders, broers of zussen vragen of je geld van hen kunt lenen.

Lenen als meerderjarige zonder inkomen…

Eens je meerderjarig bent, mag je een kredietkaart aanvragen bij je bank. Bovendien kan je een minikrediet, ook wel flitskrediet genaamd, aangaan bij diverse kredietverstrekkers.

Minikredieten

Een minikrediet of flitskrediet is een zeer korte termijn lening. Voor sommige minikredieten moet je minstens 18 jaar zijn, voor andere 21 jaar. Doorgaans kun je een bedrag lenen tussen de 50 en 1000 euro. Dit moet je dan samen met de verschuldigde intresten na twee of na vier weken terugbetalen aan de bank of kredietverstrekker.

Kredietkaarten

Een kredietkaart is geen typische lening, maar zoals het woord het zelf zegt: een krediet. Je ontvangt geen geld in je hand, maar gebruikt de kaart om een aankoop te financieren. Enkele weken later, maximum een maand later, ontvang je een factuur van de bank en moet je een deel van het bedrag of het ganse bedrag en de intresten terugbetalen. Hoe de aflossing juist gebeurt, wordt in samenspraak met je bank bepaald.

Plaats een reactie