Wat is een persoonlijke lening?

foldersEr bestaan erg veel verschillende soorten leningen, de persoonlijke lening is er daar één van. Wat deze vorm van lenen precies inhoudt, wordt het duidelijkst wanneer ze gekaderd wordt tussen andere soorten leningen. Verder worden ook de specifieke karakteristieken van de persoonlijke lening even onder de loep genomen.

Persoonlijke, privé of particuliere lening: zijn dit drie verschillende woorden voor één soort lening?

Nee, het zijn zeker en vast niet hetzelfde soort leningen. Meer zelfs, een privé-lening bestaat eigenlijk niet eens. Deze term wordt gebruikt in de volksmond, maar zal je niet horen bij een kredietverstrekker. Het is namelijk geen officieel soort lening en wordt vaak gebruikt om verschillende soorten leningen aan te duiden. Soms bedoelen mensen er een particuliere lening met en andere keren een persoonlijke lening. Waar ze het wel over eens zijn, is dat een privékrediet dient om persoonlijke aankopen te financieren.

De particuliere lening heeft niet te maken met het doel waarvoor je leent, maar wel met de persoon waarvan je geld leent. Bij een particulier krediet leen je namelijk altijd bij private mensen, dus niet bij een bank of officiële kredietverstrekker. Veelal gaat het hier over familie of vrienden die je op weg helpen. Meestal wordt er zeer weinig of helemaal geen rente aangerekend op dit soort leningen. Vaak schrijven de schuldeiser en schuldenaar zelfs niets op papier, maar dit kan tot problemen en ruzies leiden.

Een persoonlijke lening is dan weer een officiële lening via een bank of kredietverstrekker. Dit soort krediet kan aangegaan worden voor allerhande uitgaven. Bij het afsluiten van de lening weet je exact wat je te wachten staat omdat alles op voorhand heel goed wordt afgesproken via een schriftelijke overeenkomst. Een persoonlijke lening heeft dan ook enkele opvallende kenmerken. Eén ding verschilt wel erg per bank, namelijk het bedrag dat je kunt lenen. Algemeen wordt aangenomen dat een persoonlijke lening voor een bedrag tussen de 5000 en 30.000 euro is, maar sommige kredietverstrekkers geven zelfs leningen tot 70.000 of 90.000 euro. Doordat het maximaal te lenen bedrag zo verschilt, zijn er ook grote verschillen in de looptijd van een persoonlijke lening. Meestal is dit minimum zes maanden, maar het maximum is moeilijk te bepalen. De maandelijkse afbetaling moet namelijk realistisch blijven en 90.000 euro heb je niet op enkele jaren terugbetaald.

Wanneer je een persoonlijke lening afsluit, zal de bank je kredietwaardigheid controleren bij de Nationale Bank. Indien je succesvol eerdere leningen hebt afbetaald en je hebt voldoende inkomsten, is de kans groter dat je een aanzienlijk bedrag mag ontlenen. De kredietverstrekker moet tenslotte enige zekerheid hebben dat je de lening zult afbetalen, zodat zij er op kunnen verdienen in plaats van met schulden achter te blijven.

De persoonlijke lening valt onder de noemer ‘leningen op afbetaling’. Het zijn dan ook die karakteristieken die we terug zien in de persoonlijke lening.

De karakteristieken van een persoonlijke lening

Het is een consumentenkrediet

Een persoonlijke lening kan voor heel veel zaken gebruikt worden op voorwaarde dat het geen onroerende goederen zijn. Daarom wordt het ook wel een consumentenkrediet genoemd: je koopt er namelijk consumptieve goederen mee. Dit zijn goederen die een bepaalde levensduur hebben, zoals een nieuwe zetel, een reis, elektronica, een elektrische fiets… Ook voor de financiering van een feest of de afbetaling van andere schulden kun je dit soort lening gebruiken.

Je moet niet bewijzen waaraan je het geld spendeert

Nadat de lening is afgesloten, wordt de geleende som onmiddellijk op je zichtrekening gestort. Daarna doe je ermee wat je zelf wenst. Je hoeft dus niet eens het ganse bedrag te gebruiken.

Meestal vragen mensen de lening aan met een specifiek doel, zoals een bruiloftsfeest of een specifiek goed, zoals een nieuwe televisie voor ogen. Toch hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Je kunt bijvoorbeeld ook een persoonlijke lening aangaan om een financieel moeilijke tijd te overbruggen.

Af en toe wordt de lening ook gebruikt om de notariskosten met te betalen in afwachting van een schenking of erfenis. Bij aankoop van een onroerend goed, worden de notariskosten beter op een andere, voordeligere manier geleend.

Je weet op voorhand exact hoeveel geld je krijgt en hoeveel je moet betalen gedurende welke periode

Een persoonlijke lening afsluiten geeft je enige zekerheid over wat je te wachten staat. Zo weet je bij het afsluiten welk bedrag er enkele dagen later op je zichtrekening gestort zal worden. Verder weet je ook aan welke rentevoet je leent en deze blijft vast gedurende de ganse looptijd van de lening. Tot slot wordt er op voorhand op papier gezet hoeveel je elke maand moet afbetalen en hoeveel maanden je zal moeten afbetalen. Op die manier kom je niet voor verrassingen te staan.

Het is wel zo dat je afbetaling elke maand een klein beetje zal dalen. Dat komt doordat je maandelijks eigenlijk de som van twee getallen afbetaalt. Enerzijds betaal je een deel van het geleende bedrag terug, dit deel zal elke maand exact evenveel zijn. Anderzijds betaal je de intresten terug die je die maand verschuldigd bent. Deze intresten zullen elke maand een klein beetje lager liggen, omdat ze telkens aan dezelfde vaste rentevoet berekend worden op het bedrag dat op dat moment nog openstaat op je persoonlijke lening. Dit openstaande bedrag vermindert uiteraard maandelijks.

Een aantrekkelijke rentevoet

De rentevoet is lager dan deze bij een doorlopend krediet, maar hoger dan die bij een hypothecaire lening. Dit komt doordat er geen renterisico is, zoals bij een doorlopend krediet. Anderzijds is er ook geen onderpand voor de bank, zoals bij een hypothecaire lening. Daarom ligt de rentevoet er tussenin.

Je moet geen onderpand geven

Zoals net al aangehaald, is er voor een persoonlijke lening geen onderpand nodig. Dit vergemakkelijkt het dossier, waardoor een persoonlijke lening heel eenvoudig en snel kan afgesloten worden.

Geen notaris nodig

Om een persoonlijke lening af te sluiten heb je geen notaris nodig. Alles wordt rechtstreeks met de bank geregeld. Je spaart de notariskosten dus alvast uit.

Reeds opgenomen saldo kan niet opnieuw opgenomen worden

Een weder opname, zoals bij een hypothecair krediet, is niet mogelijk bij een persoonlijke lening. Net daardoor ligt de aflossing voor de komende maanden of jaren al vast.

Uitzonderlijk en mits het betalen van extra kosten, kun je tussentijds meer aflossen dan op voorhand afgesproken. Zeer uitzonderlijk kan je ook minder aflossen.

Conclusie

Wie een groot bedrag wenst te lenen voor persoonlijk gebruik en op voorhand wil weten wat hij moet afbetalen, kan best een persoonlijke lening afsluiten.

Leave a Comment