Waarom bestaat er voor elke soort lening een verschillende rentevoet?

foldersRentevoeten zijn erg moeilijke materie. De meeste mensen nemen ze gewoon voor wat ze zijn, maar kennen er niet de ware reden van. Zelfs rentevoeten onderling vergelijken is voor veel mensen te ingewikkeld. Daarom heeft de overheid al het JKP in het leven geroepen. Dit Jaarlijks Kosten Percentage vertelt je exact hoeveel kosten er aan je lening verbonden zijn. Het gaat niet enkel over de rente, maar ook over de dossierkosten en eventuele andere kosten die de bank aanrekent. Je hebt op die manier één cijfer dat je gemakkelijker kunt vergelijken met wat andere kredietverleners aanbieden.

Welke soorten leningen zijn er zoal? Wat beïnvloedt de rentevoet?

De drie grote groepen van leningen zijn de hypothecaire kredieten, de verkoop op afbetaling en de leningen op afbetaling. Iedereen kent wel een hypothecair krediet: dit is een lening om je woning aan te kopen. Heel veel andere soorten leningen vallen onder de grote noemer van ‘leningen of verkoop op afbetaling’, ook wel LOA genoemd. Enkele voorbeelden hiervan zijn de autolening, de persoonlijke lening, het flitskrediet, renovatielening…

Elk krediet en elke lening heeft zijn eigen rentevoet. Bovendien verschilt deze rentevoet per bank of kredietverstrekker. Verder schommelt de rentevoet ook onder invloed van de economische ontwikkelingen, de duur tijd van de gevraagde lening, het ontleende bedrag, de kredietwaardigheid van de ontlener, de waarde van een eventueel onderpand… Er zijn dus ontzettend veel factoren die invloed uitoefenen op de rentevoet.

Enkele kredieten en leningen op een rijtje met hun rentevoet van laag naar hoog…

Hypothecaire lening

Dit krediet heeft de laagste rentevoet. Dat komt omdat er een groot onderpand is voor de bank: indien je je afbetalingen niet kunt voldoen, zal de bank je huis in beslag nemen en verkopen. De winst gebruiken ze dan om je lening te vergoeden. Daarom is het ook zo dat hoe groter de waarde van je onderpand is in vergelijking met het ontleende bedrag, hoe lager je rentevoet zal zijn. Bijvoorbeeld wanneer je slechts 100 000 euro leent, maar wel een huis aankoopt dat 200 000 euro waard is.

Autolening

Je auto is het onderpand voor dit soort lening. Omdat een wagen echter vrij snel zijn waarde verliest en ook redelijk snel slijtage vertoont, is dit onderpand beperkt in waarde. Daarom ligt de rentevoet hoger dan bij een hypothecair krediet.

Renovatielening

Dit is een lening zonder onderpand. Wel zijn er enkele voorwaarden aan de lening verbonden wat betreft het doel van de lening. Het ontleende bedrag dient namelijk gebruikt te worden ter verfraaiing van de woning of tuin of ter verhoging van het wooncomfort. Deze beperking geeft de kredietverstrekker meer controle en zekerheid dan bij onderstaande leningen. Anderzijds is het risico dat de ontlener niet stipt terugbetaalt groter dan bij de bovenstaande leningen, omdat er geen onderpand is, zou de bank in dat geval verlies lijden. Daarom ligt de rentevoet er net tussenin.

Persoonlijke lening

Ook hier is geen onderpand voor de lening. Verder mag je het geleende bedrag ook voor heel veel verschillende doeleinden gebruiken. Je hoeft niet te bewijzen waarvoor het geld dient. Regelmatig wordt dit soort lening aangegaan door mensen die niet hebben kunnen sparen voor hun aankoop. Dat vergroot ook de kans dat ze hun lening niet correct kunnen afbetalen. Doordat het risico voor de bank of kredietverstrekker hierdoor hoger ligt dan bij de vorige leningen, zal de rentevoet ook hoger liggen.

Flitskrediet

Je geeft helemaal niets als onderpand en er wordt niet eens gecontroleerd of je kredietwaardigheid goed is. Dit soort kredieten verloopt ook vaak online en met een minimum aan papierwerk. Meestal worden ze afgesloten door mensen die niet zo goed met geld kunnen omgaan, want anders hadden ze waarschijnlijk wel een spaarcentje opzij staan gehad om te gebruiken in geval van nood. Omdat het risico voor de kredietverstrekker door dit alles nogal hoog is, liggen ook de rentevoeten erg hoog voor flitskredieten.