De sociale lening uitgelegd.

goedkoop

Mensen hebben verschillende redenen om goedkoop te lenen. Ben je op zoek naar fiscale optimalisatie of gaat het puur om een grote aankoop? Als je niet over voldoende middelen beschikt om bijvoorbeeld de aankoop van je huis of appartement te financieren, kan je bij de overheid een sociale lening aanvragen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

De Vlaamse Woonlening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wil kopen in het Vlaamse Gewest. Je kunt de Vlaamse woonlening krijgen voor:

 • de aankoop van een woning of sociale koopwoning
 • het behoud van een woning (bv. na een scheiding)
 • de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning
 • de aankoop en renovatie van een woning.

Voorwaarden

Om een Vlaamse Woonlening te krijgen, moet de woning of bouwgrond in het Vlaamse Gewest liggen. Je moet op de dag waarop je de dossierkosten van 100 euro betaalt, ook aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • leeftijd: je moet 18 jaar of ouder zijn en de lening moet volledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de oudste ontlener 70 jaar wordt
 • eigendom: jij en de personen met wie je de lening aanvraagt, mogen alleen de woning waarvoor je de lening aanvraagt in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Je mag ook geen andere bouwgrond of kavel volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben
 • verblijf in België: je moet kunnen aantonen dat je langdurig in België mag verblijven
 • inkomen en financiële draagkracht: alle voorwaarden voor de Vlaamse Woonlening vind je op de website van de VMSW.

Op die datum (de referentiedatum) wordt ook de rentevoet van de lening vastgelegd.

De geschatte verkoopwaarde van de woning of bouwgrond mag niet hoger liggen dan vooraf bepaalde maximumbedragen. Een schatter van de VMSW zal die inschatting maken. Voor een aantal kernsteden en gemeenten in de Vlaamse Rand zijn de maximumbedragen hoger dan elders in Vlaanderen.

Hoe aanvragen?

Om je in te schrijven voor de Vlaamse woonlening, maak je een afspraak met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die de Vlaamse woonlening verstrekt.

Als je langsgaat bij een SHM, moet je volgende documenten meebrengen:

 • je identiteitskaart
 • je laatst beschikbare aanslagbiljet
 • alle bewijsstukken in verband met je huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (minstens drie laatste inkomensfiches).
 • een attest van je gezinssamenstelling.

Kostprijs

Het bedrag dat je kan ontlenen verschilt naargelang van de activiteit waarvoor je leent. Er wordt nooit meer geleend dan 100% van de door de VMSW geschatte verkoopwaarde van het goed. Er wordt ook nooit meer geleend dan de prijs van de verrichting (bv. de aankoopprijs van de woning, de kostprijs van de werken, …).

De rentevoet wordt berekend op basis van:

 • het netto belastbare inkomen
 • het aantal personen ten laste
 • de ligging van de woning, het appartement of de bouwgrond.

De standaard duurtijd van de lening is 20 jaar.

Alternatieven

Bekijk ook het volledige aanbod aan voordelige leningen die je bij traditionele kredietverstrekkers kan krijgen! Ook en vooral als je inkomen net te hoog blijkt voor een Vlaamse woonlening.

Start hier je aanvraag voor een lening!