Leningen herzien

Wie wil er niet profiteren van de lage rentevoeten? Ook en vooral als je reeds een (duurdere) lening hebt lopen. De financiële markten zijn immers volop in beweging.Voordat je echter overgaat tot het herzien van je lening(en) dien je te beoordelen of het interessant is in je specifieke situatie een nieuw krediet, met eveneens nieuwe voorwaarden, af te sluiten. Dit geldt voor alle courante vormen van leningen.

 

Bij een herfinanciering sluit je je lening af door in één keer het resterende kapitaal af te betalen. Dan kan je een nieuwe lening met lagere rentevoet starten. Op het einde van de rit betaal je dan minder interesten.

Bovendien moet je bepalen of je de nieuwe lening financiert bij je huidige, of juist een andere, kredietverstrekker. Let wel, je huidige bank is niet verplicht om een herfinanciering te doen maar je kan wel je lening opzeggen en naar een andere kredietverstrekker stappen.

Wanneer je kiest voor een herziening van je lening bij je huidige kredietverstrekker dan moet je rekening houden met de betaling van zowel dossierkosten als een zogenaamde wederbeleggingsvergoeding (3 maanden rente op het nog openstaande bedrag).

Maar er spelen nog meer dingen:

Hoeveel bedraagt de nieuwe rentevoet?

  • Hoeveel moet U dus minder afbetalen per maand?
  • Hoeveel minder moet U dus in het totaal terugbetalen?
  • Welke kosten rekent uw bank aan voor het afsluiten van de oude lening?
  • Welke dossierkosten zijn er voor de nieuwe lening (eventueel bij de nieuwe bank)
  • Wat zijn de kosten voor het schrappen van de oude hypotheek (als je van bank verandert)?
  • Wat zijn de kosten van de nieuwe hypotheek (als je van bank verandert)?
  • Hoeveel bedraagt de nieuwe schuldsaldoverzekering?

De besparing weegt in zeer veel gevallen op tegen de kosten van de herziening. Je moet dus nagaan of de lagere rente opweegt tegen de meerkosten van het herzien van de financiering. Voor een gemiddeld dossier kunnen we als algemene regel stellen: een lening herzien loont de moeite als de interestvoet met ongeveer 1% daalt. Vanaf dan weegt de verminderde interestlast op tegen de meerkosten. De interesten zijn in de laatste vijf jaren toch met zo’n 2% gedaald. Dit betekent dat het voor de meeste consumenten de moeite waard is.

Vergelijk ook geen appelen met peren. Het is bijvoorbeeld verstandig om niet alleen naar het totale kostenplaatje te kijken maar eveneens ook te letten op een juiste manier van vergelijken. Het wordt namelijk behoorlijk lastig om de kosten van een lening met een vaste rente te vergelijken met een variabele formule.

Maar laat je hierdoor niet afschrikken of ontmoedigen. Ook niet door je eigen bank. Denk na over de formule die je wilt. Minder afbetalen, kortere looptijd… Ga shoppen voor een lagere rentevoet. Vergelijken is geld besparen. Je kan bij elke kredietverstrekker een offerte laten maken voor de gewenste formule. Staar je niet blind op de lagere rentevoeten maar hou zoals vermeld rekening met alle kosten. Vergeet ook niet eerst in functie van een tegenvoorstel naar je huidige bank te stappen.